logo
 • 購物車尚無商品!

零汗味踝襪

 • 優惠價:$200

Polygiene技術,持久消除汗水所產生異味。

Coolmax纖維,襪底蜂巢毛圈設計,持久透氣乾爽。

LYCRA彈性纖維,持久耐穿彈性佳。

左右腳設計,足弓加強支撐,減緩疲勞,無縫線襪頭,穿著無異物感。

88 黑色、91 淺灰(豹紋)尺寸皆為M,適合女性穿著。

59 深藍、91 淺灰尺寸為L,適合男性穿著。

* 貼心提醒:內著類商品,為確保衛生原則,恕無法提供退貨服務。

零汗味踝襪

 • 優惠價:$200

Polygiene技術,持久消除汗水所產生異味。

Coolmax纖維,襪底蜂巢毛圈設計,持久透氣乾爽。

LYCRA彈性纖維,持久耐穿彈性佳。

左右腳設計,足弓加強支撐,減緩疲勞,無縫線襪頭,穿著無異物感。

88 黑色、91 淺灰(豹紋)尺寸皆為M,適合女性穿著。

59 深藍、91 淺灰尺寸為L,適合男性穿著。

* 貼心提醒:內著類商品,為確保衛生原則,恕無法提供退貨服務。

零汗味踝襪

 • 優惠價:$200

Polygiene技術,持久消除汗水所產生異味。

Coolmax纖維,襪底蜂巢毛圈設計,持久透氣乾爽。

LYCRA彈性纖維,持久耐穿彈性佳。

左右腳設計,足弓加強支撐,減緩疲勞,無縫線襪頭,穿著無異物感。

88 黑色、91 淺灰(豹紋)尺寸皆為M,適合女性穿著。

59 深藍、91 淺灰尺寸為L,適合男性穿著。

* 貼心提醒:內著類商品,為確保衛生原則,恕無法提供退貨服務。

零汗味船襪

 • 優惠價:$200

Polygiene技術,持久消除汗水所產生異味。
Coolmax纖維,持久透氣乾爽。
Lacry彈性纖維,持久耐穿彈性佳。
無縫線襪頭,穿著無異物感。

零汗味船襪

 • 優惠價:$200

Polygiene技術,持久消除汗水所產生異味。
Coolmax纖維,持久透氣乾爽。
Lacry彈性纖維,持久耐穿彈性佳。
無縫線襪頭,穿著無異物感。

零汗味踝襪

 • 優惠價:$200

Polygiene技術,持久消除汗水所產生異味。
Coolmax纖維,持久透氣乾爽。
Lacry彈性纖維,持久耐穿彈性佳。
足弓加強支撐,緩疲勞。
無縫線襪頭,穿著無異物感。

零汗味踝襪

 • 優惠價:$200

Polygiene技術,持久消除汗水所產生異味。
Coolmax纖維,持久透氣乾爽。
Lacry彈性纖維,持久耐穿彈性佳。
足弓加強支撐,緩疲勞。
無縫線襪頭,穿著無異物感。

零汗味踝襪

 • 優惠價:$200

Polygiene技術,持久消除汗水所產生異味。
Coolmax纖維,持久透氣乾爽。
Lacry彈性纖維,持久耐穿彈性佳。
足弓加強支撐,緩疲勞。
無縫線襪頭,穿著無異物感。

零汗味踝襪

 • 優惠價:$200

Polygiene技術,持久消除汗水所產生異味。
Coolmax纖維,持久透氣乾爽。
Lacry彈性纖維,持久耐穿彈性佳。
足弓加強支撐,緩疲勞。
無縫線襪頭,穿著無異物感。

零汗味運動踝襪

 • 優惠價:$200

Polygiene技術,持久消除汗水所產生異味。
Coolmax纖維,持久透氣乾爽。
Lacry彈性纖維,持久耐穿彈性佳。
足弓加強支撐,減緩疲勞。
無縫線襪頭,穿著無異物感。

零汗味運動踝襪

 • 優惠價:$200

Polygiene技術,持久消除汗水所產生異味。
Coolmax纖維,持久透氣乾爽。
Lacry彈性纖維,持久耐穿彈性佳。
足弓加強支撐,減緩疲勞。
無縫線襪頭,穿著無異物感。

零汗味運動踝襪

 • 優惠價:$200

Polygiene技術,持久消除汗水所產生異味。
Coolmax纖維,持久透氣乾爽。
Lacry彈性纖維,持久耐穿彈性佳。
足弓加強支撐,減緩疲勞。
無縫線襪頭,穿著無異物感。

零汗味短襪

 • 優惠價:$232

Polygiene技術,持久消除汗水所產生異味。
Coolmax纖維,持久透氣乾爽。
Lacry彈性纖維,持久耐穿彈性佳。
足弓加強支撐,減緩疲勞。
無縫線襪頭,穿著無異物感。

零汗味短襪

 • 優惠價:$232

Polygiene技術,持久消除汗水所產生異味。
Coolmax纖維,持久透氣乾爽。
Lacry彈性纖維,持久耐穿彈性佳。
足弓加強支撐,減緩疲勞。
無縫線襪頭,穿著無異物感。

零汗味短襪

 • 優惠價:$232

Polygiene技術,持久消除汗水所產生異味。
Coolmax纖維,持久透氣乾爽。
Lacry彈性纖維,持久耐穿彈性佳。
足弓加強支撐,減緩疲勞。
無縫線襪頭,穿著無異物感。

零汗味隱形襪

 • 優惠價:$240

(兩雙一組)
Polygiene技術,持久消除汗水所產生異味。
Coolmax纖維,持久透氣乾爽。
Lacry彈性纖維,持久耐穿彈性佳。
無縫線襪頭,穿著無異物感。

零汗味隱形襪

 • 優惠價:$240

(兩雙一組)
Polygiene技術,持久消除汗水所產生異味。
Coolmax纖維,持久透氣乾爽。
Lacry彈性纖維,持久耐穿彈性佳。
無縫線襪頭,穿著無異物感。

零汗味踝襪

 • 優惠價:$200

零汗味踝襪

 • 優惠價:$200

零汗味踝襪

 • 優惠價:$200

零汗味船襪

 • 優惠價:$200

零汗味船襪

 • 優惠價:$200

零汗味踝襪

 • 優惠價:$200

零汗味踝襪

 • 優惠價:$200

零汗味踝襪

 • 優惠價:$200

零汗味踝襪

 • 優惠價:$200

零汗味短襪

 • 優惠價:$232

零汗味短襪

 • 優惠價:$232

零汗味短襪

 • 優惠價:$232

零汗味隱形襪

 • 優惠價:$240

零汗味隱形襪

 • 優惠價:$240